Project Description

Клас “Началото”

Първо ниво

Клас „Началото“ включва 70-80 минутна теоретична подготовка с беседа и 2:30 часа практическа част.

В класа ще придобиете познания за:

  • Безопасното боравене с оръжие;
  • Устройство и начин на работа на пистолета;
  • Видове боеприпаси и тяхната употреба;
  • Стойка, захват и работа с мерни прибори;
  • Прецизна стрелба и дублетна стрелба.
Необходим брой боеприпаси – 50 бр.

Като комплимент от нас и за да ви честитим започването на ново начинание, Академия „Инвиктус“ подарява персонални антифони и предпазни очила на всеки записал се за клас „Началото“.

Отстраняват се от практическото обучение лица, които:

– Са употребили алкохол или наркотични средства;
– Не спазват принципите и правилата за безопасност;
– Не изпълняват командите на инструктора водещ стрелбата.