Project Description

Клас “Ежедневието”

Трето ниво

Клас „Ежедневието“ включва в себе си 60-70 минутна теоретична подготовка с беседа и 2:00 часа практическа част.

В класа ще придобиете познания за:

  • Скрито носене на оръжие;
  • Законите в частите им касаещи огнестрелното оръжие и неизбежната отбрана;
  • Движение по време на стрелба;
  • Укритие и стрелба зад укритие;
  • Стрелба от пределна близост;
  • Стрелба от легнало положение;
  • Стрелба от клекнало положение.
Необходим брой боеприпаси – 70-80 бр.
Отстраняват се от практическото обучение лица, които:

– Са употребили алкохол или наркотични средства;
– Не спазват принципите и правилата за безопасност;
– Не изпълняват командите на инструктора водещ стрелбата.